1. Home
  2. Panme đo giới hạn dòng 113

Panme đo giới hạn dòng 113

media
Thông tin sản phẩm

Panme đo giới hạn này có những tính năng sau:

  • Đầu đo di động và mỏ đo có cạnh vát.
  • Bạn có thể sử dụng nó như một dụng cụ đo GO/±NG bằng cách cài đặt giới hạn trên và dưới cho kích thước.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm