1. Home
  2. Thước đo kỹ thuật số và hệ thống đọc kỹ thuật số

Bộ phận thước đo và màn hình thước đo

Thước đo kỹ thuật số và hệ thống đọc kỹ thuật số

media
Thông tin sản phẩm

Hệ thống thước đo tuyến tính của Mitutoyo kết hợp chặt chẽ các bộ phận đo tuyến tính với các bộ phận Đọc kỹ thuật số (DRO) chuyên dụng giúp dò và hiển thị chính xác sự dịch chuyển của trục cho máy công cụ và thiết bị đo lường. Hệ thống thước đo tuyến tính có thể cấu hình để đáp ứng tốt nhất các ứng dụ cụ thể, cho dù đó là gia công hay đo lường, chỉ bằng phương thức lựa chọn kết hợp phù hợp giữa bộ phận thước đo và màn hình hiển thị, Bộ phận thước đo có nhiều phạm vi chiều rộng đo và các bộ phận màn hình hiển thị có tính năng thiết lập gốc 0 từ xa, độ phân giải có thể chuyển đổi và các phím phóng đại đa năng chỉ bằng một lần chạm. Hệ thống thước đo tuyến tính có ưu điểm dễ dàng sử dụng vượt trội và đáng tin cậy, cả hai đều là những tính năng có thể cải thiện đáng kể độ chính xác và hiệu quả gia công

Tính năng của hệ thống thước đo tuyến tính

  • Màn hình hiển thị giá trị thước đo kỹ thuật số cho phép đọc kết quả thay đổi nhanh chóng và chính xác. Hiệu quả làm việc vì thế mà được cải thiện rất nhiều.
  • Có thể cài đặt 0 hoặc cài đặt trước ở bất kỳ vị trí nào. Các chức năng đa năng không yêu cầu sử dụng các phép tính toán hoặc các thao tác chính phức tạp để định vị.
  • Các tính năng xuất kết quả độc lập khác nhau cho phép xuất các giá trị hiển thị hiện tại hoặc nhiều dữ liệu khác nhau tới các thiết bị độc lập như PC hoặc bộ sắp trình tự. Thực hiện xử lý dữ liệu dễ dàng
  • Có hai loại thiết bị màn hình hiển thị: loại hiệu suất cao và loại tín hiệu giới hạn.
  • Cả thước đo tuyến tính và bộ phận hiển thị đều phù hợp với tiêu chuẩn dán nhãn CE. Cả hai loại thiết bị đều tuân thủ giới hạn các chất nguy hại theo chỉ dẫn RoHS (2006). 
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm