1. Home
  2. MACH Ko-ga-me Series
Sản phẩm nổi bật
media

MACH Ko-ga-me

Hệ thống đo nhanh 3 trục

MACH Ko-ga-me

Đầu đo tự động nhanh, chính xác cao và linh hoạt

HỆ THỐNG KIỂM TRA PHÔI DI ĐỘNG
media

Lý tưởng để kiểm tra các phôi lớn hoặc nhỏ và cung cấp nhiều lựa chọn đầu dò đo bao gồm các loại kích hoạt cảm ứng quang và quét. (Lưu ý: Lựa chọn đầu dò có thể bị hạn chế, tùy thuộc vào ứng dụng.)

HỆ THỐNG ĐẦU DI ĐỘNG
media

Nếu được yêu cầu, hệ thống có thể đo các tính năng của phôi vượt quá hành trình X của Ko-ga-me bằng cách gắn phôi, hoặc Ko-ga-me, trên trục X phụ.

HỆ THỐNG ĐỘC LẬP
media

Có thể được sử dụng trong các ứng dụng độc lập hoặc tích hợp vào các ô làm việc

Video
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm