1. Home
  2. Bộ dụng cụ bảo dưỡng căn mẫu Dòng 516

Bộ dụng cụ bảo dưỡng căn mẫu Dòng 516

media
Thông tin sản phẩm

Đây là bộ dụng cụ bảo trì căn mẫu, có một số đặc điểm sau:

  • Sản phẩm bao gồm các dụng cụ cần thiết để chăm sóc và bảo quản hàng ngày đối với căn mẫu.
  • Sản phẩm được đựng trong thùng gỗ tạo điều kiện lưu động dễ dàng.

 

Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm