1. Home
  2. MCUBEMAP

Phần mềm phân tích bề mặt 3D

MCUBEMAP

media
Thông tin sản phẩm

Phần mềm này là một chương trình phân tích kết cấu bề mặt 3D được định hướng cho Máy kiểm tra độ nhám bề mặt CNC và Dụng cụ đo kết cấu bề mặt CNC. Chức năng hiển thị phong phú của phần mềm này dành cho dữ liệu được đo bao gồm chế độ xem màu, đường bao, chế độ xem 3D, chế độ xem 3D cộng với biểu đồ lưới, quang vi mô, v.v., cho phép nhận dạng dễ dàng và rõ ràng các đặc điểm bề mặt. Phần mềm cho phép người vận hành tạo một báo cáo đồ họa với các kết quả phân tích được trình bày trong bố cục tùy chỉnh của người đó. (Phần mềm này tương thích với Tiêu chuẩn tham số kết cấu bề mặt 3D trong ấn bản mới nhất của ISO 25178-2.)

Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm