1. Home
  2. MeasureReport

Chương trình chuyển đổi dữ liệu

MeasureReport

media
Thông tin sản phẩm

Tính năng:

  • Dữ liệu từ tệp kết quả đo được tạo bằng Máy đo tọa độ không gian ba chiều, Máy đo tọa độ không gian 3 chiều không tiếp xúc hoặc máy khác có thể được xuất ra bảng kiểm tra được tạo bằng Excel. Dữ liệu từ nhiều máy đo có thể được kết hợp thành một bảng kiểm tra duy nhất (lên đến 200 mục đo lường).
  • Có thể tùy chỉnh bảng kiểm tra bằng cách sử dụng chỉnh sửa đơn giản (sao chép và dán, v.v.) từ bảng mẫu.
  • Chức năng tính toán có sẵn để phán đoán dung sai, phán đoán phôi, tính toán thống kê và các loại hình xử lý khác tại thời điểm tạo bảng kiểm tra.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm