1. Home
  2. Measurlink

Hệ thống mạng dữ liệu đo lường

Measurlink

media
Thông tin sản phẩm

Hầu hết các thiết bị điện tử của Mitutoyo có thể xuất dữ liệu thông qua cáp kết nối tùy chọn hoặc thiết bị truyền & thu dữ liệu không dây dưới dạng mã số. Mã số cũng có thể được chuyển đổi ở định dạng RS-232C bằng bất kỳ bộ mở rộng kênh cho thiết bị đo có sẵn. Bằng hình thức này, dữ liệu kỹ thuật số có thể được gửi đến PC để thu thập dữ liệu và phân tích thống kê nâng cao.

Là một ứng dụng máy khách / máy chủ, MeasurLink cung cấp cho người dùng hiệu suất cần thiết thông qua quá trình xử lý phân tán. Được kết hợp với cơ sở dữ liệu quan hệ nhiều người dùng, MeasurLink cung cấp một hệ thống lưu trữ dữ liệu an toàn và có tổ chức, bất kỳ thành viên nào trong đội ngũ nhân viên sản xuất, kỹ thuật và quản lý trong toàn công ty đều có thể xem, phân tích dữ liệu trên ứng dụng này. Mục đích kiểm tra tại nhà máy tạo ra dữ liệu để phân tích, đưa ra hành động khắc phục và phục vụ các nhu cầu báo cáo khác nhau. Đóng vai trò xương sống trong nỗ về lực chất lượng, MeasurLink đảm bảo sẽ giúp giảm chi phí sản xuất và tăng quy mô sản xuất của .

MeasurLink có khả năng liên kết và quản lý nhiều "đảo" kiểm tra thành một cơ sở dữ liệu chung về thông tin chi tiết, bộ phận, dữ liệu thống kê, thông tin đo lường, quy trình, v.v. Thông tin được chia sẻ trên toàn bộ cơ sở sản xuất.

Cấp phép theo nhóm

MeasurLink có sẵn trong một số mô-đun, cung cấp nhiều giải pháp, từ thu thập dữ liệu đến chế độ xem của người quản lý và quản lý dụng cụ đo. Bạn có thể tìm kiếm thông tin chi tiết về tất cả các mô-đun trên các trang tiếp theo. Tuy nhiên, bạn có thể tạo gói của riêng mình và kết hợp các mô-đun bằng cách chọn một trong các gói giấy phép sau:

Sản phẩm nổi bật
media

MeasurLink®

Giúp người dùng hình dung chất lượng sản phẩm

Measurement Data Management

Convenient data collection tool and quality control software

QUẢN LÝ QUY TRÌNH MEASURLINK
media

Giám sát tập trung thông tin đo thời gian thực từ tất cả các thiết bị đầu cuối thu thập dữ liệu Measurlink được nối mạng với nhau tại khu vực sản xuất.

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH MEASURLINK
media

Truy cập cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu đo lường do Measurlink Real-time thu thập nhằm mục đích kiểm tra và phân tích kết quả đo.

QUẢN LÝ MEASURLINK GAGE
media

Lập kế hoạch và thực hiện lịch hiệu chuẩn đáng tin cậy với chức năng truy xuất mạnh mẽ ngoài ghi lại dữ liệu còn kiểm soát trạng thái sử dụng của thiết bị đo.

Video
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm