1. Home
  2. MiCAT Planner
Sản phẩm nổi bật
media

MiCAT Planner

Lập trình bằng một cú nhấp chuột thay đổi mối quan hệ 

giữa con người và đo lường chính xác

Công nghệ máy tính hỗ trợ thông minh Mitutoyo (MiCAT)

Phần mềm tạo chương trình đo lường tự động

DỮ LIỆU CAD CÓ DUNG SAI
media

Xác định thông tin dung sai có trong mô hình 3D với Thông tin Sản phẩm và Sản xuất (PMI), xác định vị trí đo và tạo chương trình đo hoàn toàn tự động.

CẤU HÌNH HỆ THỐNG CMM
media

Thông qua chức năng tối ưu hóa, phần mềm ước tính tuyến đường ngắn nhất để đo cần định vị lại đầu dò và thay đổi công cụ ở mức tối thiểu, đồng thời tạo ra một chương trình cho phép đo trong thời gian ngắn nhất có thể

QUY TẮC ĐO LƯỜNG DO NGƯỜI DÙNG XÁC ĐỊNH
media

Sử dụng chức năng biên tập quy tắc để thiết lập các quy tắc đo lường ngăn ngừa sự khác biệt về chất lượng đo lường giữa những người viết chương trình.

Video
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm