1. Home
  2. Micro Jack

Micro Jack

media
Thông tin sản phẩm

Thiết bị Micro Jack này cho phép bạn dễ dàng điều chỉnh dưới tải nặng.

Thiết bị này có những tính năng sau đây:

  • Dễ dàng điều chỉnh khi tải nặng.
  • Bạn có thể sử dụng nó với các loại máy móc, tấm phẳng kiểm tra có độ chính xác cao và các công cụ chính xác khác.
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm