1. Home
  2. Đầu panme dòng 148 - Loại có vít hãm

Đầu panme dòng 148 - Loại có vít hãm

media
Thông tin sản phẩm

Đầu panme này có một vít hãm rất chắc chắn nên bạn có thể khóa đầu đo di động tại bất cứ vị trí nào bằng vít hãm đó. 

Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm