1. Home
  2. Đầu panme dòng 152 - Loại thân thước phụ lớn

Đầu panme dòng 152 - Loại thân thước phụ lớn

media
Thông tin sản phẩm

Đầu panme này đi liền với thân thước phụ lớn, phù hợp để tinh chỉnh.

Thiết bị này có những tính năng sau đây:

  • Nút chỉnh bước cỡ lớn cho phép xác định độ chia chính xác và dễ dàng xoay chỉnh.
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm