1. Home
  2. Đầu panme dòng 197 - Đầu đo di động không quay, hành trình dài

Đầu panme dòng 197 - Đầu đo di động không quay, hành trình dài

media
Thông tin sản phẩm

Đặc điểm:

  • Đầu panme có đầu đo di động không quay và đường kính trung bình của đầu đo di động là 1mm
  • Có thể dễ dàng đọc giá trị đo lường từ thân thước phụ có độ chia 100 bước mà không cần sử dụng giá trị 1/2mm phức tạp, vì thế người dùng có thể đọc dễ dàng, giảm sai sót.
  • Đưa thang đo về 0 bằng cách xoay thân ống.
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm