1. Home
  2. Đầu panme dòng 153 - Loại có đầu đo di động không quay

Đầu panme dòng 153 - Loại có đầu đo di động không quay

media
Thông tin sản phẩm
  • Đầu panme này có đầu đo di động không quay dành riêng cho những phôi khó xử lý. 
  • Thiết kế này phù hợp trong trường hợp không thể dùng đầu đo di dộng tiêu chuẩn vì nó gây ra tác động xoắn dẫn đến hư hỏng.
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm