1. Home
  2. Đầu panme dòng 152 - Loại trục XY

Đầu panme dòng 152 - Loại trục XY

media
Thông tin sản phẩm

Đầu panme dùng để tinh chỉnh trục XY này cho phép bạn dễ dàng đọc các giá trị đo lường.

Thiết bị này có những tính năng sau đây:

  • Đầu panme được đặc biệt thiết kế để tinh chỉnh trục X và Y một cách chính xác.
  • Phía cuối đầu đo di động: Dạng phẳng, bề mặt cứng hoặc hình cầu, làm bằng hợp kim các-bua (trên HRA90), mài phẳng.
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm