1. Home
  2. Đế gá panme dòng 156

Đế gá panme dòng 156

media
Thông tin sản phẩm

Đế gá panme này có những tính năng sau:

  • Giữ panme cố định khi đang thao tác và định vị phôi.
  • Được thiết kế để đo lường các sản phẩm sản xuất theo lô hoặc sản xuất đại trà, qua đó hỗ trợ sản xuất và đảm bảo chất lượng.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm