1. Home
  2. Multiplexer MUX-10F

Bộ giao diện điện tử /RS-232C

Multiplexer MUX-10F

media
Thông tin sản phẩm

Tính năng:

Bộ Giao diện nối tiếp MUX-10F 4 kênh D-SUB9 là giao diện vi điều khiển kết nối bốn thiết bị đo lường, có đầu ra điện tử, cổng nối tiếp RS-232C của máy tính.

 

Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm