1. Home
  2. Phụ kiện tùy chọn của thước đo chiều cao

Phụ kiện tùy chọn của thước đo chiều cao

media
Thông tin sản phẩm

Bạn có thể sử dụng các phụ kiện tùy chọn và phụ tùng thay thế cho thước đo chiều cao này cho những nhiệm vụ khác nhau.

  • Các phụ kiện của thước đo chiều cao có thể được ứng dụng vào nhiều tình huống khác nhau.
  • Thước đo chiều cao này cũng kèm theo bộ phận đánh dấu làm bằng hợp kim cacbua, đầu mài cứng.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm