1. Home
  2. Panme đo ngoài dòng 102

Panme đo ngoài dòng 102

media
Thông tin sản phẩm

Panme đo ngoài này là một thiết bị rất chính xác và đáng tin cậy với những tính năng sau:

  • Phần tay cầm (phía sau mỏ đo) có thể đo ở những vị trí khó chạm đến.
  • Khoá vặn có ren giúp lực đo không đổi
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm