1. Home
  2. Panme đo ngoài dòng 406

Có đầu đo di động không xoay

Panme đo ngoài dòng 406

media
Thông tin sản phẩm

Panme này có một đầu đo di động không xoay và có những tính năng sau:

  • Đầu đo di động dạng trượt, không xoay.
  • Khoá vặn có ren.
  • Đầu ra dữ liệu.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm