1. Home
  2. Panme đo ngoài điện tử dòng 105 cỡ lớn

Có vòng cổ đe mở rộng (hệ m/inch)

Panme đo ngoài điện tử dòng 105 cỡ lớn

media
Thông tin sản phẩm

Panme đo ngoài này có các vòng cổ đe mở rộng. 

Thiết bị này có những tính năng sau đây:

  • Vòng cổ đe này có cấu trúc dạng ống vững chắc nhưng khá nhẹ, phù hợp với những panme loại lớn.
  • Hành trình của đầu đo di động là 50mm, đem lại phạm vi đo rộng hơn các loại đầu đo di động tiêu chuẩn.
  • Vòng cổ đe giúp mở rộng phạm vi đo.
  • Bộ hiệu chuẩn được cung cấp có thể áp dụng trên toàn bộ phạm vi đo.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm