1. Home
  2. Panme đo ngoài dòng 340, 104

Có mỏ đo có thể thay thế

Panme đo ngoài dòng 340, 104

media
Thông tin sản phẩm

Panme đo ngoài này có phạm vi đo cực lớn và có những tính năng sau:

  • Mỏ đo đơn giản, dễ dàng thay đổi, cho phép đo lường trên phạm vi rộng.
  • Khoá vặn có ren đảm bảo lực đo không đổi
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm