1. Home
  2. Panme đầu nhọn dòng 342

Panme đầu nhọn dòng 342

media
Thông tin sản phẩm

Panme đầu nhọn này có một đầu đo di động và mỏ đo nhọn với những tính năng sau:

  • Mỏ đo và đầu đo di động nhọn của thiết bị này có thể lựa chọn góc đo phù hợp và chạm tới các điểm tiếp xúc có bán kính nhỏ.
  • Bạn có thể sử dụng thiết bị này để đo rãnh, bước hay các vật đo tương tự.
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm