1. Home
  2. Vít me chính xác

Vít me chính xác

media
Thông tin sản phẩm

Đặc điểm:

  • Ngoài đầu panme tiêu chuẩn, Mitutoyo cũng sản xuất những loại vít me chính xác vừa đơn giản, vừa không tốn kém cho cơ chế định vị và tiến vào chính xác.
  • Mitutoyo cũng sản xuất các loại vít me với thông số kỹ thuật đặc biệt, chẳng hạn như loại trục 0.25mm, hay vít me có khoảng cách tiến vào tiêu chuẩn là 0.5mm nhằm đáp ứng các yêu cầu về kích thước và hình thức của khách hàng.
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm