1. Home
  2. Thước thủy Dòng 960

Thước thủy Dòng 960

media
Thông tin sản phẩm

Tính năng:

Được sử dụng để điều chỉnh các bề mặt được gia công theo chiều ngang chính xác.

Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm