1. Home
  2. Đầu dò quang nhanh

Đầu dò quang

Đầu dò quang nhanh

media
Thông tin sản phẩm

QVP là một loại đầu dò có khả năng sử dụng xử lý hình ảnh để đo các hình dạng thu nhỏ không thể đo được bằng đầu dò loại tiếp xúc hoặc các vật thể đàn hồi bị biến dạng ngay cả với lực đo tối thiểu. Có thể sử dụng nhiều công cụ phát hiện cạnh khác nhau với phần mềm xử lý hình ảnh VISIONPAK, áp dụng công nghệ được tăng cường từ máy đo tọa độ không gian 3 chiều không tiếp xúc.

Video
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm