1. Home
  2. QV Active
Sản phẩm nổi bật
media

Quick Vision Active

Dễ vận hành, tiết kiệm không gian

chức năng tiên tiến
đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau

Quick Vision Active

Mô hình dễ vận hành, tiết kiệm không gian với chức năng tiên tiến đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau

HIỆU QUẢ CAO
media

Chức năng “phát hiện cạnh tự động” sẽ cung cấp khả năng tái tạo cao trong các phép đo bất kể trình độ kỹ năng của người vận hành.

LINH HOẠT
media

Khoảng cách làm việc 74mm * loại bỏ nguy cơ làm hỏng vật kính hoặc phôi do va chạm ngẫu nhiên.

ĐƠN GIẢN NHƯNG ĐÃ ĐƯỢC NÂNG CAO
media

Phân tích phức tạp cao có thể được thực hiện đơn giản bằng cách chọn một phần tử đồ họa

Video
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm