1. Home
  2. QV3DCAD

Phần mềm tạo chương trình chi tiết trực tuyến/ ngoại tuyến

QV3DCAD

media
Thông tin sản phẩm

QV3DCAD là phần mềm ứng dụng dành cho Máy đo tọa độ không gian 3 chiều không tiếp xúc tự động, QUICK VISION. Máy Sử dụng dữ liệu 3D CAD của bộ phận cần đo, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể dễ dàng tạo, chạy và sửa đổi chương trình phần QUICK VISION. Máy cũng tự động tạo ra đường chuyển động an toàn, vì vậy người dùng có thể sử dụng máy đo một cách an toàn. Ngoài ra, người dùng có thể làm việc ở cả chế độ ngoại tuyến và trực tuyến. "Hiệu quả Công tác Đo lường" và "Tỷ lệ Sử dụng Máy đo tọa độ không gian 3 chiều không tiếp xúc" được cải thiện đáng kể.

Video
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm