1. Home
  2. QVPAK

Phần mềm Xử lý Dữ liệu

QVPAK

media
Thông tin sản phẩm

QVPAK là một phần mềm được thiết kế để sử dụng cho Máy đo tọa độ không gian 3 chiều không tiếp xúc tự động

Tính năng

  • QV EasyEditor ghi lại và cho phép người dùng dễ dàng chỉnh sửa các chi tiết về hoạt động của nhân viên vận hành. Danh sách chương trình hiển thị các biểu tượng lỗi để người dùng nhanh chóng tìm ra các bộ phận cần sửa.
  • Chức năng MiCAT Reporter cho phép người dùng xuất kết quả trực tiếp ra tệp PDF để đáp ứng nhu cầu bảo mật dữ liệu ở mức độ cao.
  • Người dùng có thể chia nhỏ một công cụ lấy nét tự động hoặc thiết lập nhiều công cụ lấy nét tự động ở các kích thước, vị trí và góc độ mong muốn.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm