1. Home
  2. Dưỡng đo bán kính Dòng 186

Dưỡng đo bán kính Dòng 186

media
Thông tin sản phẩm

Tính năng:

  • Kích thước bán kính được dập trên mỗi lá của bộ dưỡng.
  • Mỗi lá đều có một thiết bị đo bán kính trong và ngoài có cùng kích thước.
  • Có khóa kẹp. Mỗi bộ dưỡng có năm vị trí đo.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm