1. Home
  2. Panme điện tử sử dụng cơ cấu bánh cóc dòng 102

Panme điện tử sử dụng cơ cấu bánh cóc dòng 102

media
Thông tin sản phẩm

Panme điện tử sử dụng cơ cấu bánh cóc này có một cơ chế cho phép thực hiện đo lường một cách đồng nhất và đáng tin cậy.

Thiết bị này có những tính năng sau đây:

  • Thiết bị này có thể hoạt động từ thước phụ và bộ phận điều chỉnh, giúp cho việc thao tác dễ dàng, thậm chí có thể thao tác bằng một tay.
  • Hoạt động của bánh cóc có thể nghe thấy rất rõ ràng nên có thể đảm bảo việc đo lường được tiến hành với lực không đổi được cài đặt sẵn
  • Tay cầm cách nhiệt
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm