1. Home
  2. ROUNDPAK

Phần mềm đo lường / phân tích độ tròn / độ trụ

ROUNDPAK

media
Thông tin sản phẩm

ROUNDPAK là Phần mềm đo lường / phân tích độ tròn / độ trụ.

 

Tính năng

  • Một loạt các thông số bao gồm cả các thông số về độ tròn / độ trụ, cũng như độ phẳng và độ song song, được cung cấp dưới dạng các tính năng tiêu chuẩn. Bạn có thể chọn các thông số này một cách trực quan bằng cách sử dụng các biểu tượng. 
  • ROUNDPAK cũng đi kèm với các chức năng chuyên biệt, chẳng hạn như chức năng phân tích phù hợp nhất với giá trị thiết kế, chức năng phân tích sóng điều hòa và chức năng ghi lại các điểm đỉnh hoặc điểm đáy trên một chu vi. Dữ liệu đã được thu thập có thể dễ dàng được sử dụng để tính toán lại hoặc xóa. 
  • Khách hàng có thể tạo báo cáo ở các định dạng tùy chỉnh bằng cách chỉ định cách hiển thị kết quả phân tích, cũng như kích thước và vị trí của đồ họa.  Cửa sổ kết quả phân tích có thể được sử dụng trực tiếp như một cửa sổ bố cục. Do quy trình đo, bao gồm thông tin bố cục, được lưu, nên toàn bộ quy trình, từ bắt đầu đo, tính toán, lưu kết quả và cuối cùng là in, có thể được thực hiện tự động. 
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm