1. Home
  2. Panme đo ren dòng 125

Panme đo ren dòng 125

media
Thông tin sản phẩm

Panme đo ren này có một mỏ đo cố định với những tính năng sau:

  • Có mỏ đo cố định.
  • Có thể trực tiếp chỉ ra đường kính ren mà không cần tính toán.
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm