1. Home
  2. SENSORPAK

Phần mềm tải dữ liệu đo lường cho EH, EV, VL

SENSORPAK

media
Thông tin sản phẩm

SENSORPAK là một phần mềm tải dữ liệu đo lường

 

Tính năng

  • Phần mềm này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tải dữ liệu đo vào máy tính cá nhân từ bộ đếm cảm biến tuyến tính với đầu ra RS-232C (EH, EV), với đầu ra USB (EH) hoặc từ màn hình Litematic (VL). 
  • Có thể xử lý 60 kênh (tối đa) dữ liệu đo lường.
  • Tính toán số học và tính toán chiều rộng tối đa có thể được thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu đo.  
  • Hỗ trợ xuất dữ liệu đo lường sang định dang MS-Excel.
  • Màn hình đồ họa thời gian thực bằng đồng hồ đo vạch hoặc đồng hồ đo được cung cấp. 
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm