1. Home
  2. Vòng hiệu chuẩn Dòng 177

Vòng hiệu chuẩn Dòng 177

media
Thông tin sản phẩm

Tính năng:

Vòng hiệu chuẩn được dùng để hiệu chuẩn nhanh và chính xác các đồng hồ đo lỗ cơ, thiết bị đo đường kính trong, và pan-me đo trong.

Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm