1. Home
  2. Bộ cử đo lỗ dòng 154

Bộ cử đo lỗ dòng 154

media
Thông tin sản phẩm

Được thiết kế để khóa đúng vị trí (bằng vít có khía), đo đường kính qua 2 gờ bằng panme sau khi rút ra khỏi lỗ.

Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm