1. Home
  2. Panme gắn đồng hồ dòng 523

Panme gắn đồng hồ dòng 523

media
Thông tin sản phẩm

Thước đo nhanh này được thiết kế gắn thêm một đồng hồ so để phù hợp với ứng dụng đo, và có những tính năng sau:

  • Thiết bị này phù hợp để kiểm tra nhanh phôi, đặc biệt là phôi hình trụ khi sản xuất theo lô hoặc sản xuất hàng loạt, hoặc khi bạn cần có một bộ phận báo hiệu nếu phép đo nằm ngoài dải đo.
  • Bạn có thể cài đặt các tiêu chuẩn chiều dài bên ngoài như dưỡng kiểm khối cho thiết bị này.
  • Có nút ấn để rút vào, dễ sử dụng.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm