1. Home
  2. Đồng hồ so cơ loại đặc biệt Dòng 2

Đồng hồ so cơ loại đặc biệt Dòng 2

media
Thông tin sản phẩm

Loại đồng hồ so cơ loại đặc biệt có những đặc điểm sau:

  • Có thể điều chỉnh đầu đo độc lập với vị trí của thanh đo bằng núm điều chỉnh phía trên đồng hồ so.
  • Với loại giữ giá trị đỉnh, có một cơ chế giữ đầu đo và thanh đo ở vị trí thấp tối đa và do đó hiển thị được giá trị lớn nhất.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm