1. Home
  2. Mũi đo đi kèm đầu đo

Mũi đo đi kèm đầu đo

media
Thông tin sản phẩm

Những mũi đo đi kèm đầu đo này có giá cả hợp lý, phù hợp để gắn với đầu đo di động của panme cho các nhiệm vụ khác nhau. 

Thiết bị này có những tính năng sau đây:

  • Bạn có thể sử dụng những mũi đo này cho các đầu đo di động của panme trong các trường hợp đo cụ thể với giá cả hợp lý.
  • Có thể gắn những mũi đo này vào các đầu đo cố định của panme ø 6.35 mm.
  • Phạm vi đo sẽ thay đổi khi gắn thêm mũi đo vào đầu đo di động.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm