1. Home
  2. Tay gạt thanh đo và Cáp

Phụ kiện tùy chọn cho đồng hồ so cơ và điện tử

Tay gạt thanh đo và Cáp

media
Thông tin sản phẩm

Tay gạt thanh đo được gắn ở đầu trên của thanh đo để cải thiện hiệu quả kiểm tra khi sử dụng đồng hồ so cơ được gắn trên giá đỡ

Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm