1. Home
  2. Thước thép Dòng 182

Thước thép Dòng 182

media
Thông tin sản phẩm

Đây là loại thước cứng và linh hoạt, có những tính năng sau:

  • Chia độ rõ ràng trên lớp hoàn thiện satin-chrome.
  • Là thép luyện không gỉ.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm