1. Home
  2. Step Master Dòng 516

Căn mẫu đo bước

Step Master Dòng 516

media
Thông tin sản phẩm

Step Master là một loại căn mẫu có bốn bước tăng nhỏ về chiều cao, có một số tính năng sau:

  • Sản phẩm được xây dựng từ một tổ hợp gồm năm khối căn mẫu bằng thép hoặc sứ có độ chính xác cao.
  • Mỗi bước liền kề được hiệu chỉnh đến độ phân giải 0,01 μm bằng cách sử dụng giao thoa kế có dung sai chính xác ± 0,20 μm.
  • Có sẵn cả 2 loại thép và sứ.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm