1. Home
  2. Surftest SJ-210 Series

Đo độ nhám bề mặt cầm tay

Surftest SJ-210 Series

media
Thông tin sản phẩm

SURFTEST SJ-210 Series là một thiết bị đo độ nhám bề mặt nhỏ, nhẹ và cực kỳ dễ sử dụng cho phép người vận hành xem các dạng sóng độ nhám bề mặt ngay trên màn hình LCD màu.

 

Tính năng:

  • Màn hình LCD màu hỗ trợ đọc giá trị dễ dàng  kèm màn hình hiển thị trực quan dễ quan sát. Màn hình LCD cũng có đèn nền để cải thiện khả năng hiển thị trong môi trường tối
  • Surftest SJ-210 tuân thủ các tiêu chuẩn sau:  JIS (JIS-B0601-2001, JIS-B0601-1994, JIS B0601-1982), VDA, ISO-1997, và ANSI.
  • Ngoài kết quả tính toán, Surftest SJ-210 có thể hiển thị kết quả tính toán từng phần và biên dạng được đánh giá, đường cong tải và đường cong phân bổ biên độ.
  • Surftest SJ-210 có giao diện USB, cho phép chuyển dữ liệu sang bảng tính hoặc phần mềm khác. Chúng tôi cũng cung cấp một chương trình cho phép người vận hành tạo các bảng ghi chép kiểm tra bằng cách sử dụng macro Microsoft Excel.
Video
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm