1. Home
  2. Thước kẹp du xích có mỏ xoay dòng 536 - Loại mỏ di động

Thước kẹp du xích có mỏ xoay dòng 536 - Loại mỏ di động

media
Thông tin sản phẩm

Thước kẹp du xích này có mỏ đo xoay. 

Thiết bị này có những tính năng sau đây:

  • Bạn có thể xoay mỏ đo di động để đo các trục cắt.
  • Có thanh đo sâu.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm