1. Home
  2. Dưỡng đo độ dày Dòng 184

Dưỡng đo độ dày Dòng 184

media
Thông tin sản phẩm

Loại thước căn lá này là sản phẩm lý tưởng cho nhiều nhiệm vụ đo, sản phẩm có những tính năng sau:

  • Kích thước được dập rõ ràng trên từng lá
  • Dễ tháo và có thể mở khóa riêng cho từng lá.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm