1. Home
  2. Đồng hồ so Độ dày Dòng 547

Đồng hồ so Độ dày Dòng 547

media
Thông tin sản phẩm

Đồng hồ so Độ dày Điện tử ABSOLUTE có bước kỹ thuật số1 µm cho phép đo film, giấy, vvv, bằng đầu đo phẳng.

Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm