1. Home
  2. Dưỡng đo bước ren Dòng 188

Dưỡng đo bước ren Dòng 188

media
Thông tin sản phẩm

Tính năng:

  • Kích thước bước ren được dập trên mỗi lá của bộ dưỡng.
  • Dưỡng đo bước ren hệ mét, thống nhất và ren Whitworth.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm