1. Home
  2. Thước đo độ sâu gai lốp dòng 571

Thước đo độ sâu gai lốp dòng 571

media
Thông tin sản phẩm

Sản phẩm này có thể đo độ sâu của gai lốp và có những tính năng sau:

  • Công nghệ ABSOLUTE giúp theo dõi điểm ban đầu (ngay khi thiết lập) cho toàn bộ tuổi thọ pin.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm