1. Home
  2. Panme dòng 395 - Loại mỏ đo hình cầu và hình trụ

Panme dòng 395 - Loại mỏ đo hình cầu và hình trụ

media
Thông tin sản phẩm

Panme đo ống điện tử này cho phép bạn đo các bề mặt cong như độ dày thành ống, vòng bi và ổ trục. Loại mỏ đo hình cầu và hình trụ.

Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm