1. Home
  2. Tube Micrometers Series 395 - Loại mỏ đo và đầu đo di động dạng hình cầu

Tube Micrometers Series 395 - Loại mỏ đo và đầu đo di động dạng hình cầu

media
Thông tin sản phẩm

Panme đo ống điện tử này cho phép bạn đo các bề mặt cong như độ dày thành ống, vòng bi và ổ trục. Bán kính của các mặt đầu đo di động/mỏ đo làm bằng cacbua là R=4 mm

Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm