1. Home
  2. Panme đo trong đường ống dòng 133- Loại 1 que đo

Panme đo trong đường ống dòng 133- Loại 1 que đo

media
Thông tin sản phẩm

Đây là loại Panme đo trong đường ống có 1 que đo tiêu chuẩn (loại riêng lẻ) với những tính năng sau:

  • 1 que đo tiêu chuẩn
  • Mặt đo phủ cacbua
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm